Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

tháng 9

lúc vui thì chẳng nhớ mình có 1 cái blog, lúc bất an, lên xuống, buồn bực thì toàn quẳng vào chốn này, làm thành 1 thùng rác bi quan.
đang cố gắng chống chọi đẩy lùi sự ác cảm với những người cùng con dân đất Việt nhưng khác vùng miền, làm thế nào bây giờ.

quả táo mới đang giúp mình quay lại thói quen nhìn chữ.
có ai biết không, mình đang cố gắng lắm, yêu thương yêu thương nhiều hơn,để đừng ghét thêm 1 ai.
mỗi sáng thức dậy lại có chữ warrior hiện trong đầu.