Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

:(

mình đã chính thức từ bỏ sự cố gắng đó, không tiếp tục được nữa
và biết là cái hố sâu ngăn cách vùng miền, (và chế độ) sẽ còn rất lâu hoặc chẳng biết đến bao giờ mới có thể san bằng

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Gela

 
thế giới là những mảng khác biệt, nên hiểu và chấp nhận,
xác người chết sẽ được chặt thành nhiều mảnh cho kên kên ăn, họ coi đó là sự giao hoà giữa con người và trời đất, nhiều người coi đó là man rợ, nhưng với người Tạng thì đó là tâm linh, thiên táng...
những cánh đồng thảo nguyên ngút ngàn trải dài vô tận, nơi đó khái niệm không gian và thời gian thật lu mờ, người ta đơn thuần làm những việc cần làm, không cần có chuyện đau đáu "hãy nghĩ về cuộc đời, khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới, ngoài trống vắng mà thôi, thuỵ ơi và tình ơi" (sờ ên sên sắc)
tất cả mọi thứ là tâm linh, om mani pad me hum, họ tụng kinh trong từng hơi thở (tiếng việt là án ma ni bát mê hồng, hoho)
cái gì làm nên tình yêu của Văn với Khả Quân quá mãnh liệt và lâu bền.
không quá xuất sắc nhưng nhiều điều thú vị.
(Gela là tên gia đình cưu mang và chăm sóc Văn trong khoảng thời gian như vô tận)